31. december 2011

Dronningens nytårstale 2011

Jeg gjorde det sidste år, hvor jeg netop var blevet blogger, så jeg gør det igen i år. Medtager Hendes Majestæt Dronning Margrethes nytårstale. Nu er det så blevet en tradition :)"Året har 365 dage; det er ens for os alle, men hvor virker det forskelligt, når man er barn eller ung, og når man er blevet voksen og efterhånden ældre. Der er så langt til juleaften, der er et helt år til en fødselsdag, der er evigt langt til sommerferien. Siden flyver tiden hurtigere og hurtigere afsted; det har næsten lige været sommer, så bliver det nytår igen og igen og igen. 

Dog, uanset hvilken alder man har, vil et nyt år altid være mulighedernes år, og er man nået op i den ældre alder, kan livserfaringen være en ballast i mødet med et nyt år og en ny tid, uanset om det er præget af alvor eller optimisme.

Det er alvorlige tider i disse år. Den globale økonomiske krise er tydelig for alle, ikke mindst her i Europa, hvor man står over for meget alvorlige problemer, som påvirker alle dele af samfundet.

I vores tid er det blevet stadig klarere, at alle dele af verden er afhængige af hinanden, og at det, der sker ét sted, kan være skæbnesvangert også for andre. Inden for Europa er det blevet særligt tydeligt i de seneste år. Over store dele af verden er væksten gået i stå eller sat på vågeblus, og det er bekymrende, også for Danmark, skønt vi ikke er blandt de hårdest ramte. Vi ser jo, at arbejdspladser må lukke ned, og at det kan være svært at finde arbejde. Mange er bekymrede for, hvordan det skal gå dem og deres familie.

Også for mange af de unge er situationen bekymrende. De kan ikke få rigtigt fat, fordi de ikke kan komme i arbejde, eller fordi de ikke får den uddannelse, som kan forbedre deres chancer for at finde beskæftigelse. Det kan give selvtilliden et knæk, som gør det yderligere vanskeligt at komme i gang, finde fodfæste og komme videre. Det er alvorligt; ikke bare for det enkelte unge menneske, men for hele samfundet. For det er jo de unge, der skal føre vort samfund videre, det er dem, som vores fremtid skal bygge på.

Når tiderne er usikre, bliver vi også mindre sikre på os selv, og på, om vore evner slår til. Vi bliver tøvende over for udfordringerne, det er forståeligt nok; men det må ikke føre til handlingslammelse.

Som samfund må vi ikke grave os ned i bekymringerne, men derimod se problemerne i øjnene og gøre noget ved dem.

Vi har før mødt modgang, og vi har før set, hvordan vi kunne stå en krise igennem ved at bide tænderne sammen, støtte hinanden og ikke give op. Fællesskabet er et bærende element i vort samfund, men fællesskabet eksisterer bedst der, hvor hver enkelt føler det naturligt at yde sit.

Vi kan ikke overlade til andre eller til tilfældighederne, hvordan vi skal komme videre. Vi må selv sørge for at komme derhen, hvor vi kan finde et udgangspunkt. Det gælder såvel mentalt som helt konkret.

Gør tidernes ugunst, at man ikke kan finde arbejde inden for sit felt, skal man måske finde nye veje, det har mange prøvet i tidens løb. For de unge kan det gælde om at finde et andet spor, hvis man ikke kommer ind på sin ønskeuddannelse. Måske skulle man flytte til en anden by eller en anden landsdel, hvis mulighederne for arbejde eller uddannelse er bedre der. Vi har store fordele og mange muligheder i Danmark, måske netop fordi landet ikke er så stort, og vi ikke er så mange. Men det kræver en indsats at se de muligheder og udnytte dem.

Fra i morgen har Danmark formandskabet i EU. Det sker netop som den økonomiske situation er i en kritisk fase både på verdensplan og i Europa. Det stiller store krav til vor formåen, såvel organisatorisk som praktisk. Vi skal vise hvad vi duer til; men jeg er ikke i tvivl om, at vi formår at løfte den opgave.

Til alle, der har et ansvar og en opgave i forbindelse med formandskabet, det være sig i stort som i småt, vil jeg ønske frisk mod og lykke til.

Vi husker vel alle, at vi som børn så på fremtiden og på verden som mulighedernes tid og sted. Vi ønsker at udvikle os som mennesker, at kunne blomstre og være til glæde og gavn for vore nærmeste og for vort samfund. Alligevel kan det gå skævt for nogle; de møder måske modgang, som overstiger deres kræfter, eller de kommer i uføre, som de ikke selv kan finde vej ud af. De mister så at sige grebet om livet.

På trods af alle de tiltag, som vort samfund stiller op for at hjælpe og støtte, kan det blive så svært at finde rede i det hele, at nogle giver op. De lukker sig inde i sig selv. Ikke mindst ved højtiderne, i julen og ved nytårstid, kan det være hårdt at føle sig uden for fællesskabet. Alle disse mennesker er i mine tanker på denne aften.

Danmark er et godt og trygt samfund. Overalt har vi engagerede mennesker, som yder et stort og professionelt arbejde på sygehuse, på plejeinstitutioner, i skoler og i børnehaver. De påtager sig et stort ansvar og forvalter det dygtigt og medmenneskeligt.
 
Men vi kan ikke parkere hele ansvaret på rådhuset eller forvente, at alle problemer kan løses gennem lovgivningen. Vi har alle et medansvar.

Mange har taget et sådant medansvar på sig og yder en stor frivillig indsats. Det sker såvel gennem landsdækkende organisationer, som ved små lokale initiativer eller blot ved en opmærksom, hjælpende hånd i det helt nære og konkrete. Det er en hjælp, som betyder mere end vi ofte forstår. Dem vil jeg gerne sende min tak og min nytårshilsen.

Året rundt er der nogle, som må være vågne og parate til at træde til, hvis det kræves. Jeg sender min nytårshilsen til Beredskabet og Politiet, som er med til, at dagligdagen for os alle i Danmark kan forløbe trygt og roligt.

En af dette års helt store oplevelser for mig var at besøge vore soldater i Helmand-provinsen i Afghanistan. Vi ved alle, at de gør en stor og dygtig indsats; men med egne øjne at se, hvordan de lever, at tale med dem og få et indblik i deres hverdag, er noget jeg aldrig vil glemme. I aften sender jeg dem alle mine varmeste nytårshilsener og gode ønsker.
 
Også i år har danske udsendte været indsat i mange af verdens brændpunkter. Overalt aftvinger de stor respekt og anerkendelse blandt vore samarbejdspartnere og allierede. Her vil jeg gerne fremhæve de danske flyvere og takke dem for deres fremragende indsats i Libyen.

Den 5. september i år indviedes i Kastellet ”Monumentet for Danmarks Internationale Indsats”. Det står der, for at vi kan have et sted at mindes vore faldne og ære dem og vore veteraner, og for at huske på deres pårørende, som må bære deres del af omkostningerne for Danmarks engagement.

Sammen med hele min familie ønsker jeg et godt nytår for alle vore udsendte, hvor de end er, og for deres pårørende; de skal vide, at vi tænker på dem.

I sommer gjorde Prinsgemalen og jeg igen en længere rejse i Grønland. Fra nord til syd blev vi mødt med en enestående varme og gæstfrihed, som gik os til hjertet, og som føjede yderligere oplevelser til de mange gode minder, vi har fra vore besøg gennem mange år. Man glæder sig over at se, med hvilket gå-påmod det grønlandske samfund udvikler sig, trods det, at tiderne ikke er de nemmeste. 

Prinsgemalen og jeg og hele vores familie ønsker alle i Grønland et godt nyt år med tak for året der gik.
Også til Færøerne går min nytårshilsen og mine gode ønsker. Prinsgemalen og jeg har endnu vort besøg sidste år i glad og frisk erindring.

I aften skal der også gå en varm hilsen til alle danske, der er bosat uden for landets grænser, og til de mange, som har bevaret båndene til deres danske hjemstavn - sommetider igennem generationer. Det gælder også for sydslesvigerne, hvis danske sindelag knytter dem så stærkt til Danmark. Jeg ønsker alle et godt nytår.

Året 2011 indledtes med en glædelig begivenhed, da Kronprinsparrets familie blev forøget ved tvillingerne Prins Vincents og Prinsesse Josephines fødsel. Nu ser vi frem til, at Prinsesse Marie snart igen skal nedkomme, og at hun og Prins Joachim kan se frem til endnu et barn. Det glæder os og rører os alle, at man rundt omkring deltager så varmt i alt, hvad der sker i vores familie. Jeg kunne ønske for alle familier, at de kunne opleve ligeså mange glæder som vi: at se deres børn vokse op og udvikle sig, og deres børnebørn trives og sprede glæde. Dog ved vi jo, at tilværelsen kan forme sig meget forskelligt, og at vilkårene kan byde på knaster og forhindringer, som nok kan tage modet fra én.

Netop i vanskelige tider er det vigtigt, at vi har blik for hinanden og er parate til at opmuntre og støtte, der hvor vi kan.

Lad os gå ind i det nye år med bevidstheden om, at vi alle kan være hinandens nærmeste. Gud bevare jer alle

GUD BEVARE DANMARK"

Dronningen berører et emne, der også berører mig meget for tiden. Jeg har et problem med personer, der misbruger vores sociale sikkerhedsnet. Det er så mange, som vitterligt har brug for hjælp, og de skal have det. Vi andre, som godt kan klare os selv, skal gøre dét. Vi har ikke råd til som samfund at forsørge personer, som ser sociale ydelser som et tilskud til at forhøje deres indtægt.

Jeg kender mindst to, der misbruger systemet. De er begge sunde og raske. Den ene har tidligere været syg, men er det ikke mere. Han vælger dog at køre på systemet, og ved hvad han skal sige og gøre for at bevare sin overførselsindkomst. Han går bevidst efter at få førtidspension, og vil supplere den med sort arbejde. Dermed sikrer han sig en meget høj indtægt. Fast overførsel og fuldtidsjob sort.

Den slags går helt galt i mit hoved. Vi andre betaler via skatten for hans pension, og fra det arbejde han udfører, bliver intet betalt tilbage til fællesskabet da han jo ikke betaler skat af sort indtægt. Mit største problem med denne mand er, at han på ingen måde kan se noget galt i det. Han griner af det, og synes selv han er sej fordi han kan se fidusen. Vi andre er sådan set bare dumme, fordi vi ikke gør det samme. Han kan/vil slet ikke se det overordnede billede. Han har kun tanke for en ting: Ham selv.

Den anden person modtager dagpenge, men arbejder for et firma hvor også hans kæreste er ansat. Hans timer udbetales til kæresten, så han kan fortsætte med at modtage dagpenge. I øvrigt har både han og kæresten fast sort arbejde ved siden af.

Hvad sker der for folks moral? Jeg bliver harm og ked af det, når jeg ser dette misbrug. Vores skattetryk er højt nok. Gad vide hvor meget skatten kunne nedsættes, hvis misbrug af vores system blev stoppet? Udenfor enhver lægeklinik, ethvert sygehus, bibliotek osv. burde der hænge et skilt med teksten:

  Adgang forbudt for personer der udfører sort arbejde

De har selv valgt ikke at være en del af fællesskabet og løfte i flok. De betaler ikke til goderne, og så skal de selvfølgelig heller ikke have del i dem. Synes jeg.

Hals-Egense færgen

Hvis du en dag er på hyggetur i det nordjyske, skulle du unde dig selv en tur med den lille færge på Hals-Egense overfarten. Det tager 5 min. at krydse den østlige munding af Limfjorden. Som de selv siger i deres søde slogan:

"Hvorfor tage motorvejen og sidde i Suppedasen
- når man kan tage til Hals-Egense og nyde sejladsen."

Her følger en lille fotoserie af færgens ankomst til Egense, lodsning og lastning af biler og atter afgang mod Hals.
Færgen på vej ind i færgelejet i Egense

Rejsende fra Hals kører fra borde

Rejsende fra Egense kører ombord

Af sted det går mod nord

Ca. halvvejs mellem Hals og Egense og sejlrenden krydses

Bye bye færge. Hils i Hals!

Egense 31/12 2011

Her bor jeg :)
Ord er vist overflødige men klik på billederne og se de store, flotte udgaver.

Limfjorden to forskellige dage

Den 10/12 2011 lavede jeg blogindlægget "Forhøjet vandstand i Limfjorden". I dag har jeg været på de fleste af de samme steder, og nu kan jeg virkelig se forskellen. Se bare her hvor jeg har klippet fire fotos sammen.

Klik for at se et større billede

2011 takker af

Sikke et pragtfuldt syn at slå øjnene op til på denne årets sidste dag. Det er da lige til at blive glad af :)
2011 takker af med maner her i Egense, synes jeg.Hvad skal du lave i dag?

For mig er det helt almindelig weekend og altså almindelig lørdag i dag. Jeg skal bare gå og hygge sammen med Mio og Fie i vores dejlige rækkehus. Det er det, jeg allerhelst vil.
Jeg vil tænke lidt på året, der er ved at nå sin ende, og når jeg har filosoferet færdig, vil jeg stå tilbage med mit mantra:
Keep the best
Fuck the rest

29. december 2011

Jeg fandt det!

Gulvet altså.


Og hele min stue. Og de andre rum med.
Åh hvor er det dejligt at få julen pakket ned og væk. Det er dejligt at have oppe, men sørme også dejligt at få ned. Jeg trives helt klart bedst i enkelthed. Mit nips er for flere år siden forsøgsvist stillet ind i et skab, og jeg har ikke savnet det, så der står det stadig. Ind imellem tager noget af det frem, men efter lidt tid ryger det i skabet igen. Det er som om der er meget mere luft i rummet, når der ikke står ret meget på møblerne.

27. december 2011

Min dejlige jul

Juleaften den 24/12 2011

Nu er det hverdag igen, men den meget korte jul var nu godt nok den dejligste. Godt nok væltede mit juletræ juleaftensdag, men min nabo reddede mig og fik fremtryllet en ny juletræsfod. Den nye fod var dog så smal, at træet stod og svajede, og så tog jeg konsekvensen og skubbede juletræet helt op af min skænk og tapede et par grene dertil med gaffatape.

Hvis ikke det er klaret med gaffa, har man ikke brugt nok!
Min mand kom og hjalp med at pynte træet igen og få fjernet glasskår, og så fik vi et krus kaffe, inden vi tog til Dokkedal kirke, der ligger i kanten af skoven. Umiddelbart kan man ikke udefra se, at det er en kirke, og det er nok grunden til, at vi ikke tidligere har været klar over dens eksistens. Indeni var kirken moderne og meget smuk i hvidt, guld og lyst træ.


Det var en hyggelig julegudstjeneste for de knap 100 fremmødte, der fint fyldte kirken op. Kirketjeneren var operasanger og lagde for med at synge en julesang. Det var så smukt, at de små hår rejste sig på mine arme.

Jeg hentede bagefter min yngste søn, for det var ham og mig, der skulle holde juleaften sammen. Der var ikke ændret på traditionerne blot fordi vi kun var os to. Middagen bestod af kalkun med hvide og brune kartofler, rødkål, æbler med ribsgele, pariserchips og den gode, brune sovs i rigelige mængder. Mums!


Desserten kan jo ikke være andet end ris a la mande juleaften. Min er intet mindre end verdens bedste af slagsen ;) Der er rigtig mange mandler i, og en del af dem er så tæt på at være hele, at man let bliver snydt. Men kun een mandel er helt uden afskæringer.


Mandelgaven var i år helt anderledes end nogensinde før. Det var en marcipangris! Min søn fik mandelgaven, men faktisk først juledag om aftenen, for vi kunne ikke spise det hele juleaften og da var mandlen ikke fundet.

Mens jeg fik lidt styr på opvasken i køkkenet (har ingen opvaskemaskine mere!!), tændte min søn lysene på juletræet i stuen og så fik jeg lov at komme ind og se det smukke træ.


Træet var som nævnt tapet fast til skænken, så vi dansede bare frem og tilbage, mens vi sang alle de julesalmer og -sange, vi kunne komme i tanke om. Bedstefars kæreste bad for mange år siden om, at vi skulle løbe huset rundt i kæde og synge "Nu' det jul igen", som hun havde oplevet det som barn, og den tradition har vi taget til os, så sønnik og jeg drønede huset rundt og sang den sidste af aftenens sange. Dejligt at få rørt sig ovenpå en lækker middag :)

Nødder, slik, marcipan, småkager og kaffe blev fundet frem, og så hentede vi en pakke af gangen. Den der fik gaven, skulle hente den næste gave. Vores gavebunke var til at overse, så gaveudpakningen var hurtigt klaret. Skønne gaver fik vi!

Vi hyggesnakkede videre og sluttede aftenen af med at se "Kongens tale", mens lysene på træet brændte ud.


1. juledag 25/12 2011

Yngstesønnen og jeg sov længe juledag. Faktisk var det første gang i over en uge, hvor jeg fik 7½ times søvn. Der blev vasket op, ryddet op og dækket bord til ældstesønnen og svigerdatteren skulle komme til frokost.

Vi havde alle lavet retter til vores julefrokost, og det var bare lækkert med al den gode mad. Som det næsten må være kneb det med at tage fra på de sidste retter, men mon vi så lærer det til næste år og da laver mindre portioner? Jeg tvivler ;)

Efter frokosten tog vi første omgang pakkespil. Der var nemlig så mange pakker, at der ikke rigtig var noget at kæmpe for, hvis alle kom på bordet på een gang.


Som man kan se, så det en overgang temmelig tomt ud ved min plads.


Men det vendte i 2. pakkespil, hvor jeg endte med langt de fleste pakker!


Som man kan se på ovenstående foto, spillede vi også Partners. Alle tiders spil der minder lidt om Ludo - bare meget bedre :) Vi luftede hinanden og puddelkatten og fik dermed brugt en smule energi men frem for alt fik vi noget frisk luft.

Hen på aftenen pustede vi dobbeltsengen op og forlængede sofaen med den, så yngstesønnen og jeg kunne sidde med fødderne på madrassen, hvor ældstesønnen og svigerdatteren lå (deres seng for natten), og så Die Hard 2. Lækre Bruce var dog ikke nok til at forhindre svigerdatter i at falde i søvn ;)Til sidst gik vi alle til køjs efter endnu en superhyggelig dag i dejligt selskab.

2. juledag 26/12 2011

De unge sov længe, mens jeg hyggede mig med morgenkaffe og kattene i køkkenet. Jeg lavede dej til brusebadsboller, og hoppede i bad. Da jeg var færdig, var de unge ved at vågne, så det passede perfekt med at alle var oppe, da bollerne var færdige. Det er nu lækkert med nybagte boller fra morgenen af :) Og der er bestemt også noget særligt ved at vågne sammen og have en morgen sammen.

Til middag kørte jeg ældstesønnen og svigerdatter til det nærliggende Storvorde, hvor svigerdatters forældre bor, for de skulle til endnu en julefrokost. Yngstesønnen blev hentet af min mand og kørt til deres fælles hjem, og tilbage var oprydningen til mig. Nå ja, og så lige denne:Der er tomt, når de alle er taget af sted, men hvor har jeg dog nydt deres selskab og vore dejlige og hyggelige timer sammen. Jeg elsker mine guldklumper så højt. Tak for en skøn jul, unger! :)))

26. december 2011

Julen der væltede

Min julehilsen her på bloggen med billedet af stjernen er taget 24/12 k. 9:47. 2½ time senere stod stjernen knap så flot oppe ved loftet. Da gav min juletræsfod nemlig et knald og det ene af tre ben knækkede helt af sekundet før jeg ville have grebet om stammen og min nabo (med flot festfrisure og i smuk gallakjole) lå på gulvet og var klar til at forstærke det knagende ben med gaffa. Jeg nåede ikke at fange stammen, og min søde nabo fik heldigvis ikke træet ned over sig. Men ned kom træet, og lysholdere, lys, juletræspynt og knuste glaskugler var fordelt i hele stuen.

Det, der skulle holde benet på plads, er helt knækket.
I sådan en situation er gode råd dyre, og jeg er jo "en fattig jomfru der sad i løn". Kunne jeg mon hænge træet fast i loftet? Binde det fast med snor til alt muligt rundt i stuen? Sømme det fast i gulvet?

Nej, der var ikke meget at gøre sådan en juleaftensdag, hvor alle gode intentioner er væltet. Træet måtte ud og en erstatning findes. Jeg opgav at få julegaverne presset ind under grenene, men vi fik et træ med lys at danse omkring.

Det er muligvis første gang vi har kunnet nå hele vejen omkring træet.

Man siger, der er en første gang for alting. Det er første gang, jeg har oplevet mit juletræ vælte. Heldigvis lader jeg mig ikke sådan slå ud, og har en sund og solid humor, der får mig igennem mangen en udfordring :)

25. december 2011

Diætregler for juledagene


Julen er fyldt med julegodter, slik og fede sager. For at du kan komme sikkert gennem julens glæder, kommer her 12 diætregler, du bør følge:

1. Hvis du spiser noget, uden at nogen ser det, indeholder det ingen kalorier.

2. Hvis du drikker sukkerfri sodavand og samtidig spiser en chokoladebar, vil alle kalorierne i slikket blive elimineret af de manglende kalorier i den sukkerfrie drik.

3. Hvis du spiser sammen med andre, tæller kalorierne ikke, hvis du blot spiser det samme, som de gør.

4. Fødevarer, der indtages af helbredsmæssige grunde, såsom chokolade, cognac eller ostekager, tæller ikke med.

5. Hvis du sørger for at opfede alle personer i dine nærmeste omgivelser, vil det få dig selv til at se tyndere ud.

6. Fødevarer, der indtages under en filmforevisning, tæller ikke med, idet de indgår som en del af et underholdningskoncept og ikke som led i din ernæring. Det gælder fx chokoladestænger, popcorn, pebermyntepastiller, franske mandler og alle typer bolsjer.

7. Ituslåede eller knuste småkager indeholder ikke kalorier, de er forsvundet under knusningen.

8. Alt, hvad der slikkes af knive eller skeer mens du fx tilbereder søde desserter, indeholder heller ingen kalorier.

9. Fødevarer, der har samme farve, indeholder samme mængde kalorier, fx spinat og pistacie-is.

10. Chokoladens farve er universel, og den kan derfor erstatte et hvilket som helst andet fødemiddel.

11. Alt hvad man spiser stående, er fri for kalorier. Det skyldes formegentlig tyngdekraftens indvirkning på kaloriernes vægtfylde.

12. Alt hvad man spiser af en andens tallerken, er fri for kalorier, eftersom kalorierne rettelig tilhører den anden, og derfor vil hænge fast på hans tallerken.

God jul og nyd den med god samvittighed :-)


21. december 2011

Watery Wednesday

Hoping for a white Christmas!
This weeks water in my blog is a bit frozen, and has turned into snow flakes. Can you see them?Merry Christmas everyone :)
More WW photos here.

20. december 2011

Akupunktur

Jeg har aldrig prøvet det før. Akupunktur altså.Det tog ikke min læge mange minutter at beslutte sig for, at det var det, der skulle afprøves i forbindelse med den skulder/arm, jeg har haft problemer med siden i fredags.
Skulder, albue og begge hænder blev stukket, og så lå jeg der og forsøgte at slappe helt af. Jeg lå i alt fald stille, for jeg kan ikke lide nåle, og ville bestemt ikke komme til at skubbe til dem ved at røre på mig.

Behandlingen skal gentages lillejuleaftensdag og 3. juledag. Er der efter tre behandlinger ingen bedring at spore, stopper vi. Hjælper det mig, fortsætter vi til skulderen er normal igen. Jeg håååååber!

18. december 2011

Totalt husmoder

Denne weekend er det gået helt galt for mig på husmoderfronten. Jeg er ikke husmodertypen, men det ville være usynligt for enhver, der måtte være kommet forbi denne weekend.
Da jeg kom hjem i fredags tændte jeg for min fryser (ca. 150 liter tror jeg nok), og nu er den fyldt!

Med mig hjem fredag havde jeg kød til middage nok til mig i 1½-2 måneder. Det der med at lave mad til een, har jeg ikke lært endnu, og det blev altså virkelig kedeligt i en hel uge at få enten medister eller frikadeller. Jeg var nødt til at have et større udvalg, og så måtte jeg udvide frysekapaciteten udover den lille fryser, der sidder fast på køleskabet.

I går, lørdag, gik jeg så i gang med at bage. Jeg har ondt i min venstre arm, så det blev sådan lidt on-and-off med hvornår jeg kunne lave noget, så jeg fortsatte i dag. Det er blevet til ikke mindre end:
  • 26 boller
  • 2 engelske søsterkager med rosiner
  • 2 grove franskbrød med valnødder
  • 2 yoghurtfranskbrød
  • 23 citron muffins
  • 25 chokolade muffins
Chokolade muffins piftet op med kaffe

Citron muffins piftet op med mandarinskal

Yoghurtbrød til min nabo og hendes veninde som tak for tøj og sko, de har været så rare at give mig :)

Jeg har kun mandag og tirsdag til at få købt juletræ og blive klar til jul samt gæster onsdag og torsdag/fredag, så jeg fortsatte og lavede små frikadeller til vores julefrokost 1. juledag.

Minideller
Jeg plejer ellers at have lyst til varm mad hver dag, men i dag må jeg indrømme, at jeg ikke orker det. Når frikadellerne om lidt er færdige, skal her luftes grundigt ud og køles ned, og så står der en skål salat med tun klar i køleskabet til mig.

Det er som om julen pludselig er kommet meget, meget tæt på, ikk'? Om en uge er det hele ovre! Ja ja, det skal nok blive godt det hele, og jeg er klar til at give en kop kaffe "med lidt til" når som helst i et stykke tid nu :)

17. december 2011

Lufter kattene

Jeg har boet her lidt mere end to uger, men først i dag fik jeg gået ned i skoven. Der er en skov ca. 200 m. vest for min bolig, og ca. 500 m. øst for min bolig er Kattegat. Perfekt placering naturmæssigt.

Men altså ville jeg ned i skoven, og det har været regnvejr hele ugen i de timer med lys, jeg har været hjemme. Pointen (udover at der altid er skønt i skoven) er, at jeg håber mine to katte vil gå den vej på deres ekspeditioner frem for mod landevejen.

Den yngste kat, Fie, var allerede ude og trives fint både ude og inde nu. Den gamle kat, Mio, derimod var inde og går nødigt ret langt ud. Han har det meget sværere med flytningen. Ind imellem tror jeg, at han er blevet lidt dement, og så er det meget forståeligt, at han ikke kan lide forandringer, for så er det meget svært at lære nyt. Men hvorom alting er, bar jeg ham ud, for han skulle med ud at gå. Da han helst vil være meget tæt på mig, fulgte han med. Jeg vil tro, det ser sjovt ud, for jeg lufter jo katte, hvilket ikke er det mest almindelige. Men det gør jeg altså.

Her kommer Mio luntende bag mig.


Mens Fie drønede foran og undersøgte alting...


I skoven så jeg denne sjove "ophængte" gren. Slyngplanter lader til at have grebet den og holde den fast ca. en meter over jorden.


På nogle døde grene groede de smukkeste svampe. Jeg har ingen anelse om, hvilke det er eller om den er spiselige. Jeg synes bare, de er flotte.I øvrigt så den del af skoven, vi gik igennem, ud til at være egetræer. Det bliver spændende at se den klædt i grønt til foråret. Jeg tror, der er meget smukt og hyggeligt.

Her bor jeg

Et kig fra skoven ind mod Egense, hvor man kan se lidt af min bolig.


Ja, det er altså inde bag den klippede hæk i venstre side lidt fremme. Troede du, jeg boede i bindingsværkshuset? Hehe ;)

Aftenhimmel / Evening sky

Fra min gåtur med kattene denne aften i vores skov. /
From my walk with the cats this evening in our forest.A som Aftenhimmel til ABC Scandinavia.
More sky photos at Skywatch Friday.
More scenery at Scenic Sunday.
Flere Himmelske billeder hos Petunia.

Jeg har valgt at bruge billedet til at lave nyt, vinterligt layout på min blog. Væk er de pink farver, og frem er de blå kommet.

11. december 2011

3. søndag i advent

Pølsehorn

 
Mums! Rygende varme og netop taget ud af ovnen. 20 stk.
Så er der lidt nemt til madpakkerne i næste uge :)

Men hov! Hvad er nu det for noget? Har naboens nisse været inde og hente forsyninger?


Sådan nogle nisser kan altså være ret så frække! ;)

Julelækkerier

Julemand og -kone her er noget af det ældste julepynt, jeg har. De er formentlig fra 1984 og jeg synes, de er så søde når de sidder i deres rokkestole med briller på næsetippen. Julekonen syr sækken til julemanden, og julemanden læser avisen. Eller er det mon børnenes ønsker?Men det er nu ikke dem, der er julelækkerier. Ikke af den spiselige slags i alt fald. Gennem de seneste dage har jeg bagt lidt og lavet lidt marcipan. Måske er jeg heldig at min søn og svigerdatter, som har fået min opskrift på pebernødder, laver en håndfuld til mig af dem. Jeg vil ikke bage en masse i år, for det bliver alligevel aldrig spist. Men lidt godt skal der nu være :)


En stor juledåse med vanillekranse

En stor dåse med store brunkager

Et marcipanbrød med nougat, og i æsken er der yderligere et, som er ca. 3 gange så stort.
En lille dåse med små marcipanstykker.
Så er der da lidt til en kop kaffe i juledagene, om nogen skulle kigge forbi :)