19. november 2011

Fællesskaber bygget på had

Der er ikke noget nyt i fællesskaber bygget på had. Det er en samling af mennesker, der har det til fælles, at de hader en person, et system, et folk eller hvad som helst andet.

Om had
Det er min opfattelse, at had ligesom selvmedlidenhed har en særlig evne til at tage næring til sig. Man bekræfter sig selv i hadet og det bare vokser og vokser, samtidig med at man føler netop dét er bevis for, at hadet er det rigtige.

Fred Alford (psykolog og professor i politisk filosofi på Maryland Universitet i USA) har skrevet bogen ”Hadets psykologi,” og beskriver had som en efterligning af kærlighed:
Ligesom kærlighed søger had et specielt forhold til personen, det hader. Man lænker sig til den person, man hader,” siger professoren.

Især ensomme mennesker er disponerede for at blive hadefulde, fordi de søger en tilknytning, som had kan tilfredsstille:
Ensomhed får folk til at hade, fordi had er en efterligning af kærligheden. Had er et alternativ til kærlighed, en form for samhørighed og mening med livet. Vi hader for at undgå at være alene.”

Opskriften
Det kræver kun en enkelt skrupelløs person at starte et fællesskab bygget på had. En der råber højt, bruger store ord og selv er overbevist om, at han har ret.
Haderen behøver en enkelt, uskyldig sandhed, som har til formål at få ham til at virke troværdig.
Derudover kan han bygge et utal af løgne på, som skaber forargelse, frygt osv. af negative følelser inklusive naturligvis det nødvendige had.
Der vil uvægerligt altid kunne findes andre personer, som kan bekræfte haderen. Bekræftelsen kan være den lille, uskyldige sandhed, som haderen opbyggede det hele på, eller det kan være en bekræftelse af selve hadet. Sidstnævnte vil ofte blive opfattet som en bekræftelse af alle løgnene, et bevis på at alt haderen siger, er sandt.

Der er nu startet et fællesskab bygget på had, og da haderne råber højt, vil de også blive hørt af mange. Man kan stille sig skeptisk, men der er jo masser af "beviser" for, at alt dette forfærdelige er sandt, og her deles vi i de, der har behov for samhørighed uanset hvad det bygger på, og de der... Ja, lad os bare sige "tænker selv."

Hetz
Mens fællesskabet vokser, bliver det der først var et had fra en enkelt person til en hetz fra en flok. Ifølge fremmedordbogen er en hetz en "decideret kampagne, særligt i medierne, hvor formålet er at hidse folk op imod bestemte personer eller grupper."
Baggrundspersonen sørger for hele tiden at smide mere brændstof på bålet, og fællesskabet bekræfter ham og kommer også selv med bidrag. Fællesskabet vokser og bliver stærkere. Alle føler sig bekræftede og samhørige. Jo højere man råber, jo mere had man kan fremvise, des mere respekt får man fra resten af flokken.

Eksempler på fællesskaber bygget på had
Hitler er det bedst kendte eksempel på en grundlægger af et fællesskab bygget på had.
Rockerne er også sådanne fællesskaber. Det samme er banderne rundt omkring. Kendte personer oplever igen og igen at være målet for den slags fællesskaber. Men også ikke kendte personer bliver udsat for det.

Nogle gange kalder vi det mobning. Det virker ligesom lidt blødere at mobbe end at hade, men reelt er det det samme. Næsten. Jeg opfatter forskellen sådan, at haderen bryder loven og kan straffes med fængsel, mens mobbernes eventuelle straf er en irettesættelse.

Internettet
Internettet har gjort udbredelsen af hadegrupper meget nemt og hurtigt.
Som Jakob Linaa Jensen (lektor på Institut For Informations- og Medievidenskab ) siger:
Det, at der er en skærm mellem dig og dit forum, skaber en vis distance. Interaktionen på nettet virker derfor ikke lige så konfronterende. Medlemmer af hadegrupper på nettet vil typisk aldrig ytre sig på samme måde i den virkelige verden."

Haderne føler sig anonyme og beskyttede af skærmen som mellemled. Der er ofte en opfattelse af, at det der ytres på nettet ikke står til trone i virkeligheden. Det er en naiv og farlig opfattelse, at det er uden omkostninger at være en del af et fællesskab bygget på had. Opfattelsen er lige så farlig som haderen selv. Han ser sig selv som retfærdig, og ser sig bekræftet i den opfattelse. Hans opfattelse retfærdiggør for ham selv i yderste konsekvens mord. Ender det ikke med mord, er målet "i det mindste" at ødelægge den forhadtes liv på andre måder.

Min oplevelse
Jeg har oplevet at være udsat for et fællesskab bygget på had fra et dating site, jeg netop har forladt. En dominerende mand fulgte opskriften beskrevet ovenfor og valgte i denne omgang mig som mål. Sitets administratorer lod det hele ske til trods for, at alt i det er mod deres retningslinier. Selvfølgelig står det i deres retningslinier, for det er jo ikke lovligt. Men én ting er retningslinier. Noget helt andet er personerne, der skal håndhæve retningslinierne.

Jeg deltog ikke. Jeg læste ikke med efter jeg havde læst starten på hetzen og så, hvad manden havde gang i. Jeg kommenterede ikke. Uanset hvad jeg måtte have bidraget med, ville have været det højt ønskede brændstof til at øge hadet og styrke fællesskabet. 

Min exit fra datingsitet blev med et dagbogsindlæg, hvor jeg anbefalede alle at se filmen "The Wave" fra 1981. De, der burde og bør tage ved lære af filmen og dens budskab, vil naturligvis ikke erkende deres deltagelse. Men måske kan vi andre få genopfrisket, at vi gør det rette og få skubbet den dag længere væk, hvor vi hopper på den forkerte bølge og forsøger at ødelægge andre menneskers liv.
"The Wave" kan ses på YouTube i to dele:

Cults: The Wave - Part 1

Cults: The Wave - Part 2

Se den og lær lektien! 
En klog person sagde engang, at vi skal lære af historien for ikke at gentage den.

Ingen kommentarer: